تاریخ انتشار : شنبه 20 آذر 1400 - 20:45
45 بازدید
کد خبر : 160768

” دیدگاه حقوق بشری چین ” از نگاه سفیر پکن در تهران

” دیدگاه حقوق بشری چین ” از نگاه سفیر پکن در تهران

سفیر چین در ایران گفت: تحقق بهره‌گیری کامل مردم از حقوق بشر یکی از اهداف مشترک تلاش های جامعه جهانی است و در این راستا چین با ترکیب اصول عمومی حقوق بشری با واقعیات جاری کشور خود، مفهومی سیستماتیک از حقوق بشر را با محوریت مردم شکل داده است. به گزارش ایسنا، چانگ هوآ، در یادداشتی

" دیدگاه حقوق بشری چین " از نگاه سفیر پکن در تهران

سفیر چین در ایران گفت: تحقق بهره‌گیری کامل مردم از حقوق بشر یکی از اهداف مشترک تلاش های جامعه جهانی است و در این راستا چین با ترکیب اصول عمومی حقوق بشری با واقعیات جاری کشور خود، مفهومی سیستماتیک از حقوق بشر را با محوریت مردم شکل داده است.

به گزارش ایسنا، چانگ هوآ، در یادداشتی با عنوان “دیدگاه حقوق بشری چین” نوشت:
اخیرا، جناب آقای وانگ ای، وزیر امور خارجه و عضو شورای دولتی چین به صورت ویدئویی در چهل و ششمین نشست عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور یافته و به تشریح دیدگاه های چین در زمینه پیشبرد مسئله حفاظت از حقوق بشر پرداختند.
این نقطه نظرات به شرح زیر است: نخست، پایبندی به مفهوم حقوق بشر مردم محور. منافع مردم، در بحث حقوق بشر نقطه عزیمت و البته هدف غایی است، افزایش احساس سعادت و امنیت مردم، نه تنها از مقاصد بنیادین حقوق بشر که از اهداف نهایی در عرصه حاکمیت ملی کشورها به حساب می رود. دوم، پایبندی بر عمومی بودن مسئله حقوق بشر و در هم تنیدگی آن با واقعیات کشورهای مختلف.

«منشور ملل متحد» و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» اهداف والا و اصول اساسی مرتبط با مسئله حقوق بشر در گستره جهانی را تبیین نموده که تمام کشورها باید به آن احترام گذاشته و در راستای اجرای آن عمل نمایند و البته همزمان باید نسبت به حفاظت از حقوق بشر بر مبنای شرایط کشورها و نیازهای ملی هر کشور اقدام کنند. سوم، پایبندی به ترویج سیستماتیک و ساختارمند انواع حقوق بشر. حقوق بشر شامل مفاهیمی جامع است که از آن جمله می توان به حقوق و منافع مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشاره نمود و در این میان حق بقا و حق توسعه از حقوق اولیه و بنیادین به حساب می آیند. امروز دامنه مفهوم حقوق بشر به گونه ای بی وقفه در حال توسعه بوده و در این رهگذر حقوقی چون سلامت، محیط زیست و موارد مشابه نیز باید در موقعیتی برجسته تر از قبل قرار گیرند. چهارم، پایبندی بر گفتگوهای بین المللی و همکاری های جهانی حقوق بشری. موضوع حاکمیت جهانی در حوزه حقوق بشر، باید از رهگذر رایزنی های مشترک بین کشورهای مختلف تعیین گردد و بر همین مبنا نیز دستاوردهای توسعه حقوق بشری نیز باید میان ملت های مختلف به اشتراک گذاشته شود. در همین چارچوب تمام کشورها باید ضمن رعایت اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد، بر مبنای احترام متقابل و اصل برابری، تعامل و همکاری های حقوق بشری را در دستور کار خویش قرار داده و توسعه سالم حقوق بشر بین المللی را به پیش برند.
تحقق بهره گیری کامل مردم از حقوق بشر یکی از اهداف مشترک تلاش های جامعه جهانی است و در این راستا چین با ترکیب اصول عمومی حقوق بشری با واقعیات جاری کشور خود، مفهومی سیستماتیک از حقوق بشر را با محوریت مردم شکل داده است.
حقوق بشر امری مرتبط با تاریخ و توسعه است. حقوق بشر محصول برخی شرایط تاریخی بوده و همپا با تحولات تاریخی توسعه یافته است.  دوره های توسعه، سطح توسعه اقتصادی، سنت های فرهنگی و ساختار اجتماعی در کشورهای مختلف همسان نیست و بنابراین مسئولیت های کشورهای مختلف در حوزه توسعه حقوق بشر و روش هایی که برای تدابیر حقوق بشری در پیش می گیرند نیز نمی تواند همسان باشد. تکثیر راه های توسعه حقوق بشر امری است که باید محترم شمرده شود و در این چارچوب تنها در صورتی که اصول عمومی حقوق بشر با واقعیات جاری کشورها تلفیق گردد، امکان تحقق واقعی حقوق بشر فراهم خواهم شد.
حق بقا و حق توسعه از جمله حقوق بنیادین ذیل مفهوم حقوق بشر است. فقر بزرگترین مانع در مسیر تحقق حقوق بشر محسوب می شود. تضمین موثر حق بقا و رشد بی وقفه کیفیت زندگی نیز از دیگر مبانی اساسی و مقدمات توسعه حقوق بشر به حساب می آیند. چین معاصر برای سال های متمادی با تجاوزات خارجی مواجه بود و ملت آن پس از در افتادن به ورطه فقر و عقب ماندگی، به ملتی در مضیقه و بدون داشتن هر گونه حقوقی مبدل شده بودند. مردم چین عمیقا نسبت به این موضوع آگاهند که رهایی از فقر و گرسنگی پایه و اساس حق بقاست. در طول سالیان دراز، چین همواره با قرار دادن حل مسئله حق بقای ملت و تحقق حق توسعه انسانی به عنوان اولویت نخست خویش، در فرآیندی بی وقفه رهاسازی و توسعه قدرت تولید مردم پرداخته و  با تعهد به ریشه کردن کردن فقر و رشد سطح توسعه، شرایط بنیادین جهت تضمین و تحقق حقوق مردم در حوزه های مختلف را فراهم آورده است.
چین از تعاملات و همکاری های کشورهای مختلف جهان در زمینه تقویت حقوق بشر مبتنی بر اصل احترام متقابل حمایت نموده و در عین حال با حمله و تخریب دیگر کشورها با بکارگیری استانداردهای دوگانه و دخالت در امور دیگر کشورها به بهانه حقوق بشر مخالف است. مدتی است که برخی نیروهای فعال ضد چین در کشورهای غربی و آمریکا با وارونه نمایی حقایق و برساختن مطالبی از هیچ، به گونه ای گسترده به انتشار اخبار و اطلاعاتی دروغین در رابطه با منطقه شین جیانگ چین پرداخته و با هدف فریب جامعه جهانی، سیر توسعه پایدار در شین جیانگ را با مداخلات خویش تخریب می نمایند. ماهیت بحث مربوط به شین جیانگ، بحث ضد تروریسم و مبارزه با افراط گرایی است. منطقه شین جیانگ چین، با جدیت نسبت به اجرای “طرح عملیات پیشگیرانه از افراط گرایی خشونت آمیز” سازمان ملل متحد اقدام نموده و از تجربیات اقدامات مشابه دیگر کشورها در این زمینه برای رفع افراط گرایی نیز استفاده می نماید که این امور به طور کامل در تطابق با اصول و روح “استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم” سازمان ملل متحد قرار دارد.
اکنون بیش از ۴ سال مداوم است که با همت و تلاش اقوام مختلف ساکن در منطقه شین جیانگ، هیچ موردی از عملیات تروریستی یا خشونت آمیز در این منطقه رخ نداده و وضعیت ثبات و امنیت اجتماعی و توسعه مداوم رو به بهبود نهاده و زندگی و کسب و کار مردم نیز شرایط مطلوبی به خود گرفته است. طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، جمعیت قوم اویغور در منطقه شین جیانگ با رشدی ۲۵ درصدی، نزدیک به دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار نفر افزایش یافته که این میزان به مراتب بیش از  رشد کلی جمعیت منطقه شین جیانگ به میزان ۱۳.۹۹ درصد و رشد ۲ درصدی جمعیت قوم هان در این حوزه محسوب می شود. امروز تمام اقوام ساکن در منطقه شین جیانگ از حق بقا، حق توسعه و دیگر حقوق خویش برخوردار گشته و میراث قومی اقوام مختلف شامل زبان، الفبا، فرهنگ سنتی، آداب و رسوم و دیگر مسائل شان به شایستگی حفاظت و به نسل های بعدی منتقل می گردد. در عین حال دروازه های منطقه شین جیانگ همواره به روی همگان باز بوده و طی چند سال اخیر، در حدود ۱۲۰۰ تن از نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور و  منطقه بین المللی از جمله ایران، شامل مقامات، خبرنگاران و دیگر اقشار با سفر به این منطقه از آن بازدید به عمل آورده و واقعیات آن را مشاهده کرده اند.
چین با حفظ تنوع فرهنگی و روحیه ارتباط و یادگیری متقابل تمدن ها، همراه با جامعه جهانی،  پیشرفت و شکوفایی مشترک تمام کشورها را به پیش رانده و در راستای تحقق توسعه حقوق بشر در جهان و ساخت جامعه بشری با سرنوشت مشترک  گام بر می دارد.
امروز تمام اقوام ساکن در منطقه شین جیانگ از حق بقا، حق توسعه و دیگر حقوق خویش برخوردار گشته و میراث قومی اقوام مختلف شامل زبان، الفبا، فرهنگ سنتی، آداب و رسوم و دیگر مسائل شان به شایستگی حفاظت و به نسل های بعدی منتقل می گردد. در عین حال دروازه های منطقه شین جیانگ همواره به روی همگان باز بوده و طی چند سال اخیر، در حدود ۱۲۰۰ تن از نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور و  منطقه بین المللی از جمله ایران، شامل مقامات، خبرنگاران و دیگر اقشار با سفر به این منطقه از آن بازدید به عمل آورده و واقعیات آن را مشاهده کرده اند.
چین با حفظ تنوع فرهنگی و روحیه ارتباط و یادگیری متقابل تمدن ها، همراه با جامعه جهانی،  پیشرفت و شکوفایی مشترک تمام کشورها را به پیش رانده و در راستای تحقق توسعه حقوق بشر در جهان و ساخت جامعه بشری با سرنوشت مشترک  گام بر می دارد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تبلیغات متنی

هزینه سفر به مشهد

خرید دیزل ژنراتور

تعمیر فیش پرینتر لیبل پرینتر بارکدخوان لیبل زن

هزینه ترجمه

خرید پکیج شوفاژکار

آموزش محاسبه حق سنوات و پایه سنوات 1403

سایت طلا

قیمت فنس

 

رپرتاژ به چه معنی است و چه کاربردی دارد؟

تعمیر گیربکس اتوماتیک

بهترین صرافی ارزدیجیتال

 

 

پارتیشن ام دی اف

خرید دمپایی و صندل عمده

 

تعمیر لباسشویی

دوره ICDL در تبریز

گرافیت پرسولفور

خرید ممبر گروه

مرجع قیمت خرید و فروش گندله

آموزش حسابداری

تقویت انتن موبایل

شیشه اتوموبیل

 

خرید ووچر پرفکت مانی بدون ثبت نام

نانوسان

چاپ کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید فیلم استرچ

تعمیر جک پارکینگ در تهران

 

 

 

 

 

سمپاشی ساس

 

 

آجر نسوز

 

 

 

خرید رپورتاژ آگهی

 

مایکروسافت  شیائومی  سامسونگ  گوشی  مارک  اینتل  گواهینامه  قرمز  گورمن  تبلت  آیفون  طراحی  لایکا  تایوان  یوتیوب  دوربین  اندروید  تاشو  چین  گلکسی  پیکسل  ساعت  ای‌بی  هوشمند  سطح  جدید  شرکت  معرفی  تجاری  طرح