تاریخ انتشار : جمعه 14 آبان 1400 - 21:03
52 بازدید
کد خبر : 74890

منطقه تاریخی‌ «حوضدار»

منطقه تاریخی‌ «حوضدار»

در فاصله ۷۰ کیلومتری جنوب زابل و در مسیر جاده زابل به زاهدان، منطقه تاریخی‌ به نام منطقه حوضدار وجود دارد. این منطقه چند صد هکتاری که باستان‌شناسان آن را بقایای یک شهر باستانی می‌دانند، از تعداد زیادی قلعه تاریخی، آسباد (آسیاب بادی) و بناهای تاریخی دیگر تشکیل شده است. مورخان پیشینه تاریخی این منطقه

در فاصله ۷۰ کیلومتری جنوب زابل و در مسیر جاده زابل به زاهدان، منطقه تاریخی‌ به نام منطقه حوضدار وجود دارد. این منطقه چند صد هکتاری که باستان‌شناسان آن را بقایای یک شهر باستانی می‌دانند، از تعداد زیادی قلعه تاریخی، آسباد (آسیاب بادی) و بناهای تاریخی دیگر تشکیل شده است. مورخان پیشینه تاریخی این منطقه را به دوره ساسانیان و اوایل دوران اسلامی نسبت داده اند. آنچه مهم است میراث غنی و ماندگار این بخش از سرزمین ایران است که در گذشته‌های دور مقر فرمانروایی خاندان رییسی بوده است. تمدنی که به برکت آب‌های فراوان دریاچه هامون در این منطقه وجود داشته و با گذشت زمان و تاثیرات زیست محیطی از جمله خشکسالی و تغییر مسیر و بستر رودها، همچنین تاثیرات سیاسی متروک گردیده است. بسیاری از بناها و آثار تاریخی منطقه حوضدار در دل خروارها خاک پنهان شده و برای دسترسی به آن و معرفی هر چه بیشتر این منطقه به جهانیان نیاز به کاوش‌های باستان‌شناسی فراوانی است.

 • منطقه تاریخی‌ «حوضدار» زابل
 • در گذشته وجود دریاچه هامون وجاری بودن رودخانه هنرمند موجب حاصلخیزی زمین های منطقه بوده است و تعداد زیاد آس بادهای در محوطه باستانی حوضدار گواه این جریان است. وجود ٧ آسباد در این محوطه تاریخی نشانه نعمت و آبادانی همچنین کشت و زرع و رونق اقتصادی بوده است.
 • منطقه تاریخی‌ «حوضدار» زابل
 • در گذشته وجود دریاچه هامون وجاری بودن رودخانه هنرمند موجب حاصلخیزی زمین های منطقه بوده است و تعداد زیاد آس بادهای در محوطه باستانی حوضدار گواه این جریان است. وجود ٧ آسباد در این محوطه تاریخی نشانه نعمت و آبادانی همچنین کشت و زرع و رونق اقتصادی بوده است.
 • آسباد های منطقه حوضدار سیستان و بلوچستان قدمتی ۲۸۰۰ ساله دارند و از زمان ساسانیان تا اواخر دوران صوفیه به رونق اقتصادی و تامین آرد منطقه کمک می‌کردند. این آس بادهای به عنوان قدیمی ترین آس بادهای ایران و جهان شناخته می شوند که در نزدیکی شهر زابل و در مسیر بادهای ۱۲۰ روزه ساخته شده اند.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • آسباد های منطقه حوضدار سیستان و بلوچستان قدمتی ۲۸۰۰ ساله دارند و از زمان ساسانیان تا اواخر دوران صوفیه به رونق اقتصادی و تامین آرد منطقه کمک می‌کردند. این آس بادهای به عنوان قدیمی ترین آس بادهای ایران و جهان شناخته می شوند که در نزدیکی شهر زابل و در مسیر بادهای ۱۲۰ روزه ساخته شده اند.
 • در گذشته وجود دریاچه هامون وجاری بودن رودخانه هنرمند موجب حاصلخیزی زمین های منطقه بوده است و تعداد زیاد آس بادهای در محوطه باستانی حوضدار گواه این جریان است. وجود ٧ آسباد در این محوطه تاریخی نشانه نعمت و آبادانی همچنین کشت و زرع و رونق اقتصادی بوده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • در گذشته وجود دریاچه هامون وجاری بودن رودخانه هنرمند موجب حاصلخیزی زمین های منطقه بوده است و تعداد زیاد آس بادهای در محوطه باستانی حوضدار گواه این جریان است. وجود ٧ آسباد در این محوطه تاریخی نشانه نعمت و آبادانی همچنین کشت و زرع و رونق اقتصادی بوده است.
 • منطقه تاریخی‌ «حوضدار» زابل
 • منطقه تاریخی‌ «حوضدار» زابل
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • محوطه تاریخی حوضدار تپه های باستانی فراوانی دارد که باستان شناسان و کاوشگران در طول سال‌ها آثار تاریخی فراوانی در این منطقه به دست آورده اند. این تپه های باستانی که روزگاری زندگی در آن جریان داشته است بنا به تاثیرات زیست محیطی از جمله خشکسالی و تغییر مسیر رودها و از طرف دیگر تاثیرات سیاسی در زیر خاک مدفون شده اند.
 • محوطه تاریخی حوضدار تپه های باستانی فراوانی دارد که باستان شناسان و کاوشگران در طول سال‌ها آثار تاریخی فراوانی در این منطقه به دست آورده اند. این تپه های باستانی که روزگاری زندگی در آن جریان داشته است بنا به تاثیرات زیست محیطی از جمله خشکسالی و تغییر مسیر رودها و از طرف دیگر تاثیرات سیاسی در زیر خاک مدفون شده اند.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • محوطه تاریخی حوضدار تپه های باستانی فراوانی دارد که باستان شناسان و کاوشگران در طول سال‌ها آثار تاریخی فراوانی در این منطقه به دست آورده اند. این تپه های باستانی که روزگاری زندگی در آن جریان داشته است بنا به تاثیرات زیست محیطی از جمله خشکسالی و تغییر مسیر رودها و از طرف دیگر تاثیرات سیاسی در زیر خاک مدفون شده اند.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
 • قلعه رستم در فاصله ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان واقع شده است. این قلعه باشکوه که در منطقه حوض‌‌دار و کندرک بنا شده است مربوط به دوره سلجوقیان تا صوفیان است. اوج شکوفایی و رونق این قلعه را می‌توان به سلسله صفویان و زمان حکومت ملوک کیانی سیستانی نسبت داد. در اطراف این قلعه تاریخی چندین محوطه باستانی مربوط به دوره های پیش از اسلام کشف شده است.
منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تبلیغات متنی

قیمت آجر

لیست قیمت اتحادیه شارژ کپسول آتش نشانی

خرید صندلی پزشکی

لوازم یدکی تاپ یدک

قیمت باتری سرفیس

گلند فلکسیبل

هزینه سفر به مشهد

خرید دیزل ژنراتور

تعمیر فیش پرینتر لیبل پرینتر بارکدخوان لیبل زن

هزینه ترجمه

خرید پکیج شوفاژکار

آموزش محاسبه حق سنوات و پایه سنوات 1403

سایت طلا

قیمت فنس

 

رپرتاژ به چه معنی است و چه کاربردی دارد؟

تعمیر گیربکس اتوماتیک

بهترین صرافی ارزدیجیتال

 

 

پارتیشن ام دی اف

خرید دمپایی و صندل عمده

 

تعمیر لباسشویی

 

 

خرید ممبر گروه

 

 

 

 

 

خرید ووچر پرفکت مانی بدون ثبت نام

نانوسان

چاپ کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید فیلم استرچ

تعمیر جک پارکینگ در تهران

 

 

 

 

 

سمپاشی ساس

 

 

آجر نسوز

 

 

 

خرید رپورتاژ آگهی

 

مایکروسافت  شیائومی  سامسونگ  گوشی  مارک  اینتل  گواهینامه  قرمز  گورمن  تبلت  آیفون  طراحی  لایکا  تایوان  یوتیوب  دوربین  اندروید  تاشو  چین  گلکسی  پیکسل  ساعت  ای‌بی  هوشمند  سطح  جدید  شرکت  معرفی  تجاری  طرح